תנאי שימוש ומדיניות פרטיות ("התקנון")


עדכון אחרון: ינואר 2019 האתר

https://yardenharel-archives.com הינו אתר המציע לגולשים ברשת האינטרנט, לרבות משתמשים מזדמנים, מידע ושירותים שונים בתחומים מגוונים ושונים, לרבות בתחום האופנה, איכות חיים ולייפסטייל ("האתר"). האתר הינו על שם ירדן הראל ובבעלות מלאה של קריאטיב טרנזקשן בע"מ ("החברה"). אנא קרא תקנון זה בקפידה. אם אינך מסכים לכל התנאים בתקנון, אנא אל תבצע כל שימוש באתר. הניסוח בתקנון זה מופיע בלשון זכר משיקולי נוחות בלבד אך מיועד לשני המינים ומחייבם.

כללי

 • בכל פניה או שאלה ניתן לפנות באמצעות עמודת ה'צור קשר' (Contact) באתר.
 • תקנון זה, לרבות מדיניות הפרטיות הכלולה בו, הינו הבסיס החוקי בקשר לגלישה ולהזמנות באתר והוא בלבד מסדיר את היחסים בין האתר לבין המשתמש באתר ו/או המזמין דרך האתר ("משתמש").
 • כל משתמש מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה הוא קרא והבין תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מפעילי האתר ו/או ירדן הראל ו/או מי מטעמם, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 • רישומי המחשב של האתר בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 • החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 • החברה רשאית להציע באתר שירותים, פעילויות, מבצעים, הטבות והנחות, וכן רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
 • החברה אינה אחראית עבור שירותים או פרסומים שמתבצעים ו/או מופעלים על ידי צדדים שלישיים.
 • התקנון חל על כל סוג של שימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיוצא באלה).
 • בעת הרשמה לאתר, יתכן ותוצע אפשרות הרשמה לדיוורים רשמיים של האתר. באם משתמש מעוניין להימנע מקבלת דיוור ישיר כאמור, עליו לבקש להסיר את פרטיו מרשימת הדיוור של האתר באמצעות ביצוע הסרה על ידי לחיצה על הקישור להסרה הרלוונטי, או על ידי פניה בכתב בעמודת 'צור קשר' באתר.
 • המחירים הכלולים במחירון באתר כוללים מע״מ על פי דין, אולם אינם כוללים דמי משלוח (למעט אם מצויין במפורש אחרת בפרטי ההזמנה בעת ביצועה).

הזמנה וזכות ביטול

 • הזמנה של מוצר או שירות באתר תתבצע באמצעות מילוי טופס הזמנה מקוון המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים הנדרשים באופן מלא ונכון, לרבות לעניין אמצעי תשלום, מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.
 • החברה לא תעשה בפרטי המשתמש כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
 • ביצוע ההזמנה מותנה באישור של חברת האשראי או גוף התשלומים/הסליקה הרלוונטי, כי העסקה אושרה על ידו בגובה החיוב הרלוונטי. בתשלום באמצעות חשבון פייפאל ((PayPal, כפופים ההזמנה והשימוש גם לקבלת אישור העסקה מפייפאל ולתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל.
 • בשימושך באמצעי תשלום לצורך הזמנה באתר, לרבות באמצעות כרטיס אשראי, הינך מצהיר בזאת כי הינך מורשה כדין לבצע פעולות באמצעי תשלום זה. בביצוע העסקה, הינך נותן את הסכמתך לחברת כרטיסי האשראי/הסליקה לחייב את אמצעי התשלום שלך בסכום העסקה. מובהר בזאת, כי הפעולה מותנית באישור העסקה על ידי חברת האשראי/הסליקה הרלוונטית.
 • מובהר כי עסקה בתשלומים עשויה להיות כפופה לחיוב בעמלה ו/או ריבית, כפי שיופיעו באתר בעת ביצוע ואישור ההזמנה.
 • שליחת ההזמנה ללקוח תתבצע תוך 7 ימי עסקים באמצעות דואר ו/או חברת שליחויות, למעט בישובים מרוחקים ו/או בקרות אילוצים או כשלים שאינן בשליטת החברה כגון שביתה או עיצומים במשק או בדואר ישראל ו\או חברת השילוח או השפעת כוח עליון כגון אסון טבע או מצב מלחמתי.  
 • ביטול עסקה יעשה אך ורק באמצעות בקשה לביטול עסקה בכתב באמצעות עמודת ה'צור קשר' באתר, וזאת תוך 48 שעות ממועד ביצוע העסקה (קבלת אישור על ביצוע ההזמנה) בלבד. בגין ביטול כאמור יהיה זכאי המשתמש להחזר כספי בגובה העלות בה חוייב, בניכוי דמי ביטול עסקה בגובה: 5% משווי הזמנתו או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם ובניכוי דמי משלוח להחזרת המוצר. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א-1981 ("החוק"). זיכוי כספי כאמור יינתן בתנאי שלא נעשה שימוש במוצר ועפ״י האמור בחוק.

מדיניות החזרת מוצרים וזיכויים

 • א-בגין החזר מוצר באופן או מועד אחר (ועד 10 ימים לאחר קבלת המוצר על ידי הלקוח), הלקוח יהיה זכאי לזיכוי לרכישת מוצר אחר בגובה העסקה שבוצעה בקשר עם המוצר שמוחזר, ובתנאי שלא נעשה שימוש במוצר, והכל בכפוף לחוק. יובהר כי דמי המשלוח בגין החזר המוצר יחולו על הלקוח בלבד.
 • ב-זיכוי כספי ינתן במידה והלקוח הודיע על רצונו להחזיר את המוצר עד 72 שעות מקבלת המוצרים. הלקוח מתחייב לשלוח  חזרה ל"חברה" את המוצרים אשר אותם ירצה להחזיר וזאת בתוך 24 שעות מרגע ההודעה ל"חברה" על רצונו להחזיר המוצרים ובהמצאת מספר משלוח אשר יעביר ל"חברה". (למען הסר ספק ספירת הימים תתחיל מיום אישור חברת השילוח על איסוף\קבלת המוצרים ע"י הלקוח.) וכל עוד לא נעשה שימוש במוצר והוא הוחזר עם התוויות המקוריות מחוברות למוצר.
 • ג-לאחר 72 שעות יינתן זיכוי לרכישה חוזרת באתר.
 • מדיניות החזרת מוצרים שנרכשו במבצע:
 • ד-בהחזרת מוצרים אשר נרכשו במבצע לא יינתן החזר כספי אלא זיכוי לרכישה חוזרת באתר בלבד וכל עוד לא נעשה שימוש במוצר והוא הוחזר עם התוויות המקוריות מחוברות למוצר.
  *זמני הודעה ואישורים על החזרת מוצרים זהה בכל המקרים.
 • הינך מסכים בזאת לקבל מסמכים דיגיטליים/ממוחשבים, לרבות חשבונית מס/קבלה, ישירות לחשבונך, באמצעות דואר אלקטרוני ו/או באמצעות הודעה בחשבונך ו/או באמצעות הודעת מסרון לטלפון הנייד, וזאת בהתאם לפרטים שמסרת בעת הרישום באתר ו/או בעת ביצוע ההזמנה/אישור התשלום. מובהר כי בגין הזמנתך תשלח לך חשבונית מס/קבלה באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר אלקטרוני שלך בהתאם לאותם פרטים לעיל.

אחריות, קניין רוחני ושונות

 • החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה.
 • החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לעיכובים או בעיות בקשר עם גלישה באתר ו/או ביצוע הזמנות בגין אירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות התקשורת אשר יפגעו בהשלמת תהליך הגלישה ו/או הההזמנה.
 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר הינם של החברה ו/או של ירדן הראל, לרבות שם האתר והמותג                                   " "Yarden Harelאו "ירדן הראל" וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא), המידע והתמונות באתר, הם כולם רכושה של ירדן הראל /ואו החברה ו/או מי מטעמם. אין לעשות שימוש כלשהו (לרבות העתקה) בהם ו/או בכל מידע המופיע באתר ובכלל זה תוכן ותמונות המופיעים באתר, בלא קבלת אישור הנהלת האתר מראש ובכתב.
 • יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
 • הפצת מידע או שיתוף מידע ובכלל זה תוכן ותמונות, המופיע באתר, לרבות באינטרנט וברשתות חברתיות כדוגמת פייסבוק, הינו על דעת המשתמש או המשתף בלבד ובאחריותו הבלעדית בלבד. החברה ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות כלשהי בגין שיתוף ו/או הפצת מידע על ידי משתמש או צד שלישי אחר.
 • החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בקשר עם תגובות של משתמשים באתר. פרסום באתר של תגובות או מידע כלשהו מצד משתמשים, יבוצע לפי שיקול דעתם הבלעדי של החברה ו/או מי מטעמם.  ככל שיפורסם מידע ו/או תוכן מצד משתמש, מחוייב המשתמש להשתמש בשפה נאותה ומכבדת, ללא כל השמצות או שימוש בשפה פוגענית או מעליבה, והוא האחראי הבלעדי לתגובותיו.
 • הפרשנות, ההבנה, התוקף והאכיפה של התקנון יהיו כפופים לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט המקומית מוקנית באופן בלעדי לבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו.

מדיניות פרטיות

 • הפרטיות שלך חשובה לנו, ועל כן, החברה עושה את מירב המאמצים כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך בהתאם למדיניות זו ותקנון זה, וכן לפי כל דין.
 • מטרתם של התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון הינם לתאר, בין היתר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר וכן את האופן שבו מבצע המשתמש באתר שימוש בתוכן המצוי באתר ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותו.
 • במסגרת ההרשמה ו/או ביצוע הזמנה באתר תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, גילך, כתובתך, מספר הטלפון שלך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. בלי למסור פרטים הדרושים בטופס רישום או טופס הזמנה, לא תוכל לבצע רישום או הזמנה לאתר. כמו כן, במסגרת ההזמנה תוכל להירשם ל"דיוור" מצד האתר. כמו כן, לצורך ביצוע תשלום בגין הזמנה תידרש למסור פרטי אמצעי תשלום.
 • כחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה לאתר וכתנאי לסיום תהליך הרישום, תהיה החברה רשאית לאמת את זהותו של המשתמש ואת נכונות פרטיו (לרבות מול צד שלישי), ולרבות פרטי אמצעי התשלום, והכל בהתאם למידע שנמסר לה על ידו.
 • עם אישור התקנון באתר, ובמידת הצורך, ישלח דואר אלקטרוני חוזר לכתובת הדואר האלקטרוני אותו מסר המשתמש בהליך ההרשמה, בצירוף שם המשתמש והסיסמא ("אמצעי זיהוי").
 • המשתמש ישא באחריות הבלעדית לשמור ולאבטח את אמצעי הזיהוי על מנת להבטיח כי לא יתבצע בהם שימוש, מכל מין וסוג שהוא על ידי כל אדם, ללא היתר מפורש של המשתמש וכדין. מבלי לגרוע מהאמור, ממליצה האחברה, בין היתר, כי המשתמש יבצע יציאה מסודרת מהאתר אליו נכנס תוך שימוש באמצעי הזיהוי, ככל שרלוונטי.
 • מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן כי מסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום לאתר או ההזמנה באתר מהווה תנאי הכרחי לשימוש לסיום הליך ההרשמה ו/או ביצוע הזמנה/עסקה. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הינו נכון ומדויק וכן כי בצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש וכדין. המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו יכול שישמר במאגר מידע של האתר (ככל שיהיה) ויעשה בו שימוש בהתאם למדיניות פרטיות זו ובהתאם להוראות כל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"ב-1982.
 • למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר לחברה במועד השימוש באתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר, ובכלל זה מידע אשר נאסף אודות המשתמש במהלך הגלישה, יתכן ויאספו במאגר המידע של האתר (ככל שיהיה), אך בכל מקרה לא יועבר לגורם שלישי, שלא על פי הוראות התקנון ו/או הדין.
 • החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר על מנת לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים באתר, וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי החברה ו/או ירדן הראל ו/או מי מטעמם ו/או על ידי צדדים שלישיים. בנוסף, רשאית החברה לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו או שאר הההוראות בתקנון.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לחברה והסכמתו לקבלת דיוור ישיר ודברי פרסום ושיווק, תהיה החברה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או בהודעת SMS ו/או בכל אמצעי תקשורת שהוא מסר, לפי פרטי ההתקשרות שנמסרו, מידע בדבר שירותיה וכן תוכן שיווקי ופרסומי של האתר ו/או של צדדים שלישיים. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור.
 • האתר משתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ו/או אפליקציה, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות תפקענה כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות תשמרנה על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתרועוד. המידע ב- Cookies מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי האתר  יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
 • אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.
 • מסירת הפרטים האישיים בטופס הרישום או טופס ההזמנה נעשית על פי רצונו של המשתמש ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של המשתמש למסירתם ומלמד על גמירות דעתו של המשתמש בנוגע לשימוש באתר ו/או ביצוע הזמנה/עסקה באתר.
 • החברה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו כגון שם המשתמש, כתובתו ופרטי אמצעי התשלום לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:
 • על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת.
 • בכל מקרה בו הפר המשתמש את התקנון, לרבות מדיניות הפרטיות, ו/או במקרים בהם ביצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות התקנון, לרבות מדיניות הפרטיות, ו/או להוראות כל דין.
 • בשל צו שיפוטי המורה לחברה או מי מטעמה למסור את המידע לצדדים שלישיים.
 • בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין החברה ואו הנהלת האתר  ו/או מי מטעמם.
 • בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של  החברה ו/או מי מטעמה, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו ו/או התקנון.
 • אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות האתר להעביר לצדדים שלישים מידע.
 • באתר עשוי להיות מוצג תוכן של צד שלישי לרבות קישורים לאתרים ו/או שירותים ו/או אפליקציות של צדדים שלישיים והשימוש אותו מבצע המשתמש בתוכן של צד שלישי כפוף לתקנון ו/או למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים. כל שימוש בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים ו/או אפליקציות של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או אפליקציה ו/או בפרסומת באתר ו/או אפליקציה, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך, לרבות אך מבלי לגרוע, בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל פגיעה בפרטיות ו/או כל איסוף מידע ו/או שימוש בו על ידי צדדים שלישים.
 • החברה מטמיעה ומיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע. עם זאת החברה איננה מתחייבת שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ושהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למערכות של האתר וכי ידוע למשתמש שהחברה או מי מטמה לא ישאו באחריות בגין כל נזק ו/או אבדן, ישירים או עקיפים, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.
 • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע ופרטיות המשתמש.
 • מדיניות הפרטיות, כמו גם שאר ההוראות בתקנון, עשויה להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא כל מתן הודעה מראש.